Про мене

Моє фото
Давайте знайомитись. Я, Мартинюк Іванна Петрівна. Народилася 18 квітня 1990 року в с. Боб'ятин. Працюю вчителем початкових класів в Боб'ятинському НВК "ЗШ І - ІІ ступенів - дитячий садок"

пʼятниця, 8 квітня 2016 р.

Природознавство
Дата: 12.02.2016                                                                                                                                      Клас: 3
Тема: Хвойні рослини
Мета: ознайомити учнів з особливостями хвойних рослин; розвивати вміння порівнювати, аналізувати і робити висновки, упізнавати рослини на малюнках, гербарних зразках; виховувати відповідальність, шанобливе і дбайливе ставлення до рослин.
Хід уроку
I. Організаційний момент
II. Актуалізація опорних знань
1. Бесіда
— Як людина використовує зернові рослини?
— Назвіть технічні культури. Що з них виготовляють?
— Які овочеві культури вирощують у вашій місцевості?
— Які рослини називають плодово-ягідними?
2. Робота над загадками
 Навесні веселить, влітку холодить,
восени живить, взимку зігріває. (Дерево, ліс)
 Взимку і літом
Одним цвітом. (Ялина, сосна)
 Усі пани поскидали каптани,
Один пан не зняв каптан. (Сосна, ялина)
III. Повідомлення теми і мети уроку
— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся більше про хвойні рослини та їх значення для природи.
IV. Вивчення нового матеріалу
1. Робота за підручником (с. 97–100)
— Пригадайте, які рослини називають хвойними. Наведіть приклади хвойних рослин.
— Запам’ятайте! Хвойні рослини — це вічнозелені дерева і кущі. Вони мають корінь, дерев’янисте стебло, голчасті листки — хвоїнки і шишки з насінням.
— Розгляньте фотографії на с. 97. Розкажіть, що на них зображено. Що ви знаєте про ці дерева? Які у них листки, шишки? Як називаються соснові ліси?
Де ростуть сосни?
— Розгляньте фотографії на с. 98. Розкажіть, що на них зображено. Що ви знаєте про ці дерева?
Робота в парах
— Дослідіть і розкажіть! Яким є значення хвойних рослин для природи та життя людини?
— Про що ви дізналися в рубриці «Для допитливих»?
Висновки
- Хвойні рослини відрізняються від квіткових голчастими листками — хвоїнками і шишками.
- Хвойні — це вічнозелені дерева та кущі. Хвойні — давня група рослин.
2. Фізкультхвилинка
V. Узагальнення й систематизація знань
1. Робота в парах
— Порівняйте яблуню і ялину. Чим вони відрізняються за будовою?
— На відміну від яблуні, в ялини гілки розташовуються кільцями. Упродовж одного сезону наростає одне кільце, за їхньою кількістю можна встановити вік дерева. А листки у ялини голкоподібні і називаються хвоєю. Замість квіток у ялини — шишки. Насіння у шишках ялини повністю достигає аж на початку наступної весни.
2. Гра «Вірю — не вірю»
— Якщо сказане мною твердження правильне, піднімайте зелену картку, якщо неправильне — червону.
- Усі хвойні рослини мають широке листя.
- Насіння хвойних рослин не захищене.
- Хвойні рослини мають квітку.
- Хвойні рослини не бояться холоду.
- У нашій місцевості росте модрина.
3. Гра «Упізнай дерево за описом»
- Це дерево має дуже високий прямий стовбур, не дуже товстий, але дуже міцний. Його використовували у будівництві кораблів. (Сосна)
- Корені цього дерева, широко розпластані, глибоко залягають у землю і можуть вберегти дерево від сильних ураганів і вітрів. Дуже часто на морських узбережжях, у піщаних дюнах висаджують ці рослини. (Сосна).
- Це дерево з пухнастими гілками, тонкими короткими голками. (Ялина)
4. Робота з гербарієм у групах
— Перед вами — гербарні рослини. Розгляньте їх, приберіть «зайве», обґрунтуйте свій вибір.
VІ. Підбиття підсумків. Рефлексія
— Прочитайте висновки на с. 99–100.
— Якими життєвими формами представлені хвойні рослини?
— Чи можна за зовнішнім виглядом установити приблизний вік ялини?
— Яку будову мають хвойні рослини?
— Дослідіть: які дерева переважають у вашій місцевості — листяні чи хвойні?
— Поміркуйте: чому новорічними деревами вважають хвойні, а не квіткові рослини? Як можна запобігти знищенню хвойних дерев перед Новим роком?
VІІ . Домашнє завдання
С. 97–100.
Практичне завдання
З’ясуйте, які хвойні рослини ростуть у лісах вашої місцевості. Розгляньте гілки сосни і ялини. Замалюйте розміщення на них хвої.


Англійська мова
Дата: 17.02.2016                                                                                                                                             Клас: 2
Тема. Літо
Мета: навчальна: закріпити вживання лексико-граматичних структур (Present Simple), формувати лексичні навички й навички вимови, удосконалювати навички читання, аудіювання, усного мовлення, вдосконалювати компетенцію усного монологічного мовлення; розвивальна: зацікавити учнів темою уроку, привернути їхню увагу до повторення лексичних одиниць, передбачених у цьому уроці; допомогти їм бути розкутими в спілкуванні, поповнити лексичний запас; дати змогу учням використати загальні знання; залучити до роботи учнів усього класу; виховна: виховувати культуру співбесіди, взаємоповагу, риси характеру: доброзичливість, толерантність, активність, повагу й любов до однокласників, культуру спілкування, зацікавленість у розширенні своїх знань.
Обладнання: тематичні картки або плакат.
Хід уроку
WARM-UP
1. Have a “months of the year” race on the board. Write the names of the months randomly across the board. Pupils race against each other to find the words on the board as you call them out at random.
PRESENTATION
2. Look and say (p. 74, ex. 1).
Ask the pupils to look at the picture.
Read the questions. Pupils listen and look at the picture.
Then they answer the questions.
3. Listen and repeat (p. 74, ex. 2).
Revise the colours using the colour cards. Stick the cards under the words written on the board. Point at the colours and ask the pupils to say the colour. Repeat it several times chorally and individually.
Tell the pupils to look at the picture.
Say the poem, pausing after each line for the class to repeat.
Ask one of the exemplary pupils to read the poem too. He / She reads the text while the class listens.
Pupils take turns to read the poem.
PRACTICE
4. Speak in class (p. 74, ex. 3).
Play an Association game. Say the name of any season. Pupils work in pairs, trying to think of and write down within a two-minute period as many words they associate with that season as possible. Then ask them to make up sentences.
Read the task of the exercise. Name the colours. Match them with the things. Play two or three rounds.
5. Listen and read (p. 74, ex. 4).
Part 1
Read the drills. Draw the pupils’ attention to the vowel sounds in the pairs of words.
Do choral and individual repetition.
Part 2
Read the text. Pupils listen and repeat.
Translate the difficult words and word combinations into their native language.
Ask the pupils to take turns to read. Then do it chorally and individually.
After reading: ask the pupils some questions to check their understanding: “What’s the bug’s name? Where is the sun? What has June got? What does it sing? Where is the duck?” etc.
READING AND WRITING
6. Write the questions to the answers. Act out (p. 75, ex. 5).
Ask the pupils to read the answers. If you have pictures, point at them.
Ask the pupils to make questions to the answers. If it’s difficult, write the questions on the board. Pupils copy down the questions into their copy books.
Pair work: Act out the dialogues.
In pairs, pupils read and practice Dialogue 1 only. One or two pairs act out the dialogue.
Then pupils read and practice other dialogues in pairs. One or two pairs act out the dialogues. 
ENDING THE LESSON
7. Speak English (p. 75, ex. 6).
Ask the pupils to describe summer. Use some pictures and the sentences from the exercise.

HOME WORK
Describe today’s weather. Draw a picture.
Bring sea photos.


Математика
Дата: 15.03.2016                                                                                                                                        Клас: 1
Тема. Вправи на додавання й віднімання в межах 20. Задачі на знаходження невідомого доданка. Складання рівностей за малюнками і схемами.
Мета:  закріплювати вміння й навички учнів виконувати додавання й віднімання чисел у межах 10; вдосконалювати навички лічби в межах 20; розвивати логічне мислення.
Обладнання:  предметні малюнки, картки цифр, таблиці з умовами задач.
Хід уроку
I. Актуалізація знань учнів
1. Математичний диктант
• Записати цифрами числа дванадцять, чотирнадцять, чотири, вісімнадцять;
• записати число, в якому 1 десяток і 5 одиниць;
• записати число, що є наступним для числа 16;
• записати число, що є попереднім для числа 20;
• на скільки число 8 більше числа 6?
2. Робота з картками. Повторення складу чисел 2–10
Заповнити пусті віконця будинків.
3. Гра «Шифрувальник»
Розв’язати приклад, відгадати слово, яке зашифрувала мудра сова.
Е З А О У Л Р Т В К
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 + 4 = 1 0 К
2 + 2 = 4 О
8 – 6 = 2 З
9 – 6 = 3 А
2 + 8 = 1 0 К
4. Фізкультхвилинка
II. Закріплення вивченого матеріалу
1. Складання й розв’язання прикладів за малюнком (С. 97, № 4)
2. Розв’язання задачі. Підбір схеми умови задачі. Пояснення свого вибору.
Юрко гостював у дідуся один тиждень й три дні. Скільки всього днів гостював Юрко у дідуся?
3. Самостійна робота
Розв’язання прикладів № 3 (за варіантами: І рядок — І варіант; ІІ рядок — ІІ варіант).
4. Повторення усної нумерації чисел 11–20
Розставити числа від меншого до більшого.
18 13 11 20 15 17 12 16 19 14
— Назвати «сусідів» числа 16; назвати число, що є попереднім для числа 14; назвати число, що є наступним для числа 18.
— Як утворити число 15 від 14? Як утворити число 18 від числа 19? Із скількох десятків та одиниць утворено число 17? Число 14?
— Порівняйте числа 11 і 13, 15 і 20, 17 і 14.
5. Розв’язання задачі за малюнком з творчим завданням
На болоті сиділо 8 дорослих жаб і 1 жабенятко. Скільки всього жаб сиділо на болоті?
— Змініть питання задачі так, щоб вона розв’язувалась дією віднімання.
III. Підсумки уроку


Математика
Дата: 16.03.2016                                                                                                                                        Клас: 1
Тема. Розв’язання задач на додавання й віднімання (повторення й узагальнення). Читання виразів і знаходження їх значень. Вимірювання і порівняння довжини відрізків
Мета:  закріплювати вміння учнів розв’язувати задачі на додавання й віднімання; продовжити формувати вміння читати вирази й знаходити їх значення; вдосконалювати навички усної лічби; розвивати логічне мислення, увагу
Обладнання:  предметні малюнки, схеми з умовами задач, картки для індивідуальної роботи.
Хід уроку
I. Актуалізація знань учнів
1. Усна лічба за картками
Учитель показує картку з прикладом, а учні показують картку з цифрою-відповіддю.
11 – 1         12 + 1 + 1        16 – 1       16 – 10       18 + 1        20 – 10
2. Гра-лічба «Знайди пару»
Діти відшукують однакові геометричні фігури, складають приклади й розв’язують їх.
3. Самостійна робота
Розв’язання прикладів (№ 1, С. 100).
Знайти та розв’язати приклади з відповіддю 8.
4. Фізкультхвилинка
II. Закріплення матеріалу
1. Розв’язання задач
• Задача 1
Вчора кіт Леопольд наловив 3 рибки, а сьогодні — аж 4. Скільки риби наловив кіт Леопольд за два дні разом?
• Задача 2
Каструля - 7 л
Відро - 9 л
На скільки у каструлі води менше, ніж у відрі?
• Самостійна робота
Розв’язати задачу.
I варіант
Микола — гарбуз 5 кг
Михайлик — гарбуз 3 кг
На скільки більше важив гарбуз Миколи?
II варіант
Огірки – 5 кг
Помідори – 3 кг
На скільки більше купили огірків, ніж помідорів?
2. Фізкультхвилинка
3. Читання й розв’язання виразів
Прочитати по-різному вирази, знайти їх значення.
I варіант
11 + 6
• Одинадцять плюс шість.
• До одинадцяти додати шість.
• Знайти суму чисел одинадцять і шість.
• Перший доданок одинадцять, другий — шість. Знайти суму цих чисел.
Варіант 2
18 – 10
• Вісімнадцять мінус десять.
• Від вісімнадцяти відняти десять.
• Знайти різницю чисел вісімнадцять і десять.
• Зменшуване вісімнадцять, від’ємник — десять. Знайти різницю цих чисел.
4. Порівняння відрізків
Мишенятко та Жабенятко бігли наввипередки. Жабенятко прострибало 8 м, а Мишеняткопробігло 10 м. На скільки метрів більше пробігло Мишенятко? (Замінити метри на сантиметри, накреслити відрізки, порівняти їх.)
III. Підсумки уроку


Природознавство
Дата: 19.02.2016                                                                                                                                             Клас: 1
Тема. Звірі
Мета: ознайомити учнів з основними істотними ознаками звірів; збагатити знання новими відомостями про живлення звірів; виховувати любов до рідного краю.
ХІД УРОКУ
►► Вправа «Погода»
—    Яка зараз пора року?
—    Який місяць?
—    Яке число?
—    Тепло чи холодно надворі?
—    Який стан неба?
—    Яка температура повітря?
—    Чи були сьогодні протягом дня опади?
II. Повідомлення теми і мети уроку
—    Розгадайте кросворд — і ви дізнаєтеся тему уроку!
►► Кросворд ЗВІРІ
1) Любить солодощі примат —
Це людини молодший брат.
Від бананів до безе
Обожнює... (шимпанзе).
2) По полю гасає, овечок хапає. (Вовк)
3) Ласую малиною
I медком бджолиним. (Ведмідь)
4) У кішки китиці на вухах,
Щоб звуки всі уважно слухать.
Ти не скажеш кішці: «Брись!»
Обережно, бо це — ... (рись).
5) Червонясту шубку має.
По гілках вона стрибає.
Хоч мала сама на зріст,
Та великий має хвіст.
Як намисто, оченята.
Хто це? Спробуй відгадати! (Білка)
—    Тема нашого уроку — «Звірі».
—    Які ще тварини належать до цієї групи?
—    Яких звірів вам доводилося бачити в природі, зоопарку, в цирку?
III. Вивчення нового матеріалу
—    Розгляньте малюнки (гепард, морж, кит, кажан, дельфін, олень, кролик, кінь, корова, коза, носоріг, жираф, їжак, лисиця, вовк, тхір, тигр, лев, рись, білка, ведмідь, кабан).
—    Кого ви бачите на малюнках?
—    Хто зайвий: гепард, морж, акула, кит?
—    Назвіть із-поміж них звірів. (Гепард, морж, кит)
—    Назвіть ознаки звірів. (Тіло вкрите шерстю, 4 ноги.)
—    Чи є звірі, які літають? (Кажан)
—    Чи є звірі, які плавають? (Синій кит, дельфін)
—    Як звірів відрізнити від інших тварин?
—    Усі звірі вигодовують своє потомство молоком. Але не всі народжують дитинчат. Наприклад, качкодзьоб відкладає яйця. Кенгуру доношує дитинчат в особливій складці на животі — сумці. Не в усіх звірів тіло вкрите густо довгою шерстю. Наприклад, у китів і дельфінів її немає.
Тільки звірі вигодовують своїх дитинчат молоком. Тому їх ще називають ссавцями.
—    Як саме живляться дорослі звірі?
Під час бесіди учні роблять висновки:
1) усі новонароджені малюки звірів живляться молоком матері, проте, подорослішавши, починають харчуватися по-різному;
2) з-поміж дорослих звірів є рослиноїдні, комахоїдні, хижі та всеїдні тварини.
—    Назвіть рослиноїдних звірів. (Олень, кролик, кінь, корова, коза, носоріг, жирафа)
—    Назвіть комахоїдних звірів. (Їжак)
—    Назвіть хижих звірів. (Ліса, вовк, тхір, гепард, тигр, лев, рись)
—    Назвіть всеїдних звірів. (Білка, ведмідь, кабан)
2. Фізкультхвилинка
IV. Узагальнення й систематизація знань та вмінь учнів
—    Опишіть сусідові по парті звіра рідного краю так, щоб він здогадався, про кого йдеться.
1) Лисиця.
Улітку і взимку лисиця виходить в поле «мишкувати», тобто мишей ловити. Голову то на один бік схилить, то на інший — прислухається, чи не пискне де миша під снігом або землею, чи не зашарудить. Потім стрибне вгору і приземляється на всі чотири лапи, докупи складені. Швидко-швидко копає — лише пил летить!
Миші й полівки — головна їжа у лисиці. Але трапляється, що і зайця зуміє вона впіймати. Або навіть гусака, або глухаря. Курей краде — це усі знають.
Найближчі родичі лисиць — вовки, шакали і собаки. Але від них лисиці відрізняються тим, що вони зграями не живуть і не полюють.
2) Лось.
Лось — дуже велика тварина. Самця легко впізнати за величезними гіллястими рогами, що відсутні у самиць. Лосі люблять поласувати молодими гілками верб, соковитих осик і беріз. Вони їдять траву, папороть та інші рослини, а також їдять гриби. Лосі багато часу перебувають біля водойм. Вони відмінні плавці. Мало не у тижневому віці мати привчає лосеня плавати.
3) Ведмідь.
Ведмідь живиться медом і малиною. Ця тварина їсть також бульби рослин, мурашок, черв’яків, личинок, мишей, риб.
4) Упізнайте морську тварину за описом.
Ця морська тварина з роду китів. Як і кит, вона дихає легенями, а не зябрами. На голові у неї є отвір, через який вона вдихає повітря. Живиться ця тварина рибою та іншими дрібними морськими мешканцями. Народжує дитинчат і вигодовує їх молоком. живе в зграї. Спілкується з іншими особами, постукуючи зубами і посвистуючи. Легко звикає до людини і може їй завжди допомогти. (Дельфін)
—    Чому сучасна наука вважає кита не рибою, а звіром?
—    Чому кажани не належать до птахів? (Кити і кажани вигодовують своїх дитинчат молоком.)
—    Чому говорять: «Заєць влітку сірий, а взимку білий»? (А насправді заєць влітку зовсім не сірий, а бурий. А сірим він буває лише один тиждень навесні.)
—    Як називають дитинчат цих звірів: рись, собака, свиня, олень? (Рисята, цуценята, поросята, оленята.) Чому ці тварини належать до звірів?
—    На які групи можна розподілити цих звірів? (Свійські й дикі)
—    Назвіть свійських звірів. (Свиня, кінь, собака, кіт, вівця, коза, верблюд)
—    Назвіть диких звірів. (Рись, олень, тигр, ведмідь)
—    Про яких звірів ідеться?
Клишоногий. (ведмідь); косий. (заєць); сірий. (вовк); сохатий. (олень).
V. Підсумок уроку
—    Назвіть:
•     ознаки звірів;
•     свійських звірів нашого краю;
•     диких звірів нашого краю;
•     рослиноїдних звірів нашого краю;
•     комахоїдних звірів нашого краю;
•     хижих звірів нашого краю;
•     всеїдних звірів нашого краю.